Institut

MISSIÓ DE L’INSTITUT

La missió de l’Institut Esteve Terradas i Illa és:
Formar, orientar i acreditar als nostres alumnes d’acord amb els objectius i finalitats desplegats a lleis educatives i la identitat pròpia de l’Institut, per tal que assoleixin els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats que facilitaran el seu desenvolupament integral com a individus a la societat. De tal manera que els nostres alumnes siguin persones responsables, competents i d’esperit crític que contribueixin al progrés i desenvolupament de la nostra societat, dins d’uns valors de llibertat, tolerància, solidaritat i respecte al medi ambient.

VISSIÓ DE L’INSTITUT

L’Institut Esteve Terradas vol ser un centre de Secundària que vetlli permanentment per la millora de la qualitat dels seus serveis educatius, arrelat a Cornellà de Llobregat, a les persones i els seus interessos en matèria educativa i un Institut de Formació Professional Integral, de qualitat, i de referència a Catalunya.

POLÍTICA DE L’INSTITUT

La gestió a l’Institut ha estat des de la seva fundació, i estarà en el futur, orientada a satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat en particular, i de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora continua i aspirant a l’excel·lència en el servei.

La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix el compliment d’aquest objectiu.

La nostra Política contempla com a referents, els següents:

  1. La dimensió personal de l’alumnat, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives.
  2. La dimensió familiar, els pares i mares han de tenir confiança i garantia de la qualitat del servei  educatiu que reben els fills i filles.
  3. La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís amb la satisfacció del professorat, personal d’Administració i Serveis, empreses, universitats i institucions.
  4. La dimensió social, que reclama millorar la qualitat humana de les persones per tal de millorar la convivència i desenvolupament de la societat.
  5. L’acompliment, actualització i millora contínua dels objectius de l’Institut, els aspectes medioambientals i les accions preventives envers la seguretat dels treballadors/es i alumnes del centre.
  6. L’interès per acomplir els requisits establerts per l’Administració Educativa i d’altres lleis i disposicions que siguin d’aplicació, com les normes de prevenció i les medioambientals, de tal manera que assegurin la reducció dels riscos laborals, l’eliminació de la siniestralitat i puguin preveure i evitar o minimitzar els possibles efectes contaminants.
Anuncis