Estudis

Educació Secundària Obligatòria

Batxillerat:

 • Ciències de la naturalesa i de la salut
 • Tecnològic, Humanitats i ciències socials

Curs d’Accés als CCFF Grau Superior (CAS)

Cicles Formatius de Grau Mitjà:

 • Gestió administrativa
 • Preimpressió en Arts Gràfiques
 • Mecanització
 • Electromecànica de vehicles d’automòbils
 • Manteniment electromecànic
 • Sistemes microinformàtics i xarxes

Cicles Formatius de Grau Superior:

 • Administració i Finances
 • Assistència a la Direcció
 • Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
 • Desenvolupament d’Aplicacions Web
 • Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
 • Mecatrònica Industrial
 • Prevenció de Riscos Professionals
 • Programació per a la Fabricació Mecànica

PFI – FIAP de manteniment i jardineria