Absència del professorat

Pel matí, quan un/a professor/a falta a classe de forma imprevista, els alumnes esperaran que el professorat de guàrdia els ho comuniqui. Quan el nombre d’hores sigui igual o superior a dos, els alumnes podran sortir del centre sempre acompanyats pel professor de guàrdia.

Quan el nombre d’hores sigui  inferior a 2, els alumnes hauran de restar a l’Institut (sempre que no siguin les últimes de la jornada) en aquest cas, el professor de guàrdia els informarà del que poden fer: quedar-se a l’aula del taller acompanyat sempre del professor de guàrdia. Anar al bar de l’Institut. Anar a la biblioteca. Utilitzar l’aula d’estudi si no està ocupada amb classes. (En aquesta aula hi haurà d’haver un/a professor/a de guàrdia que garanteixi les normes d’utilització d’aquest espai)

En qualsevol cas, l’alumne no pot passejar, ni quedar-se pels passadissos.

Per la tarda, quan un/a professor/a falta a classe de forma imprevista, els alumnes esperaran que el professorat de guàrdia els ho comuniqui. Els alumnes podran anar al bar, biblioteca, sala d’estudis, sortir del centre, etc. però mai podran estar als passadissos en hores de classe.

Anuncis