Representació de l’alumnat a l’institut

(NOFC vigent –  7.5. Alumnes delegats/es. Consell de participació)

A l’Institut es constituirà un Consell de Delegats dels estudiants que serà format pels delegats elegits lliurament pels estudiants de cada curs o classe, especialitat o branca, i pels representants dels estudiants en el Consell Escolar del centre. L’elecció dels delegats serà per tot el curs i es realitzarà en els primers 30 dies lectius.

Les funcions del Consell de delegats i del Consell de Delegats és poden consultar al NOFC vigent.

Anuncis