Horari dels CCFF

Primer curs:

Tant de GM com de GS, normalment realitzarà les classes en horari intensiu de matí, de 8:00h. a 14:30h., per tant, 30 hores lectives de 60 minuts. L’esbarjo és de 30 minuts i és farà en dos tandes, de 10:00h. a 10:15h. i de 12:15h. a 12:30h. Hi ha un hora lectiva de tutoria.

Segon curs:

Tant de GM com de GS, normalment es realitzarà les classes en horari intensiu de tarda, de 16:00h a 20:30h.; per tant, 20h. lectives de 60 minuts. L’esbarjo és de 30 minuts a les 18:00h.

Per tal d’adaptar els CC.FF al centre, hi ha algunes excepcions, que són:

–   CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes  (de la Família d’Informàtica);  tindran horari de tarda, de les 15:00h. a les 21:30h., excepte el divendres que acabaran a les 20:30h.

–   CFGM Electromecànica de vehicles d’automòbils (Família Automoció) hi ha dos grups de primer al matí i un grup de segon a la tarda, amb horari normal; però hi ha un grup de primer a la tarda de 15:00h. a les 21:30h., excepte el divendres que acabaran a les 20:30h. i un altre de segon al matí.

Anuncis