Drets i deures dels alumnes

(NOFC vigent – 7.5. Alumnes delegats/es. Consell de participació)

Els alumnes tenen dret a estar informats sobre els seus drets i deures. A coordinació d’estudis i secretaria podreu disposar d’una  còpia del decret de drets i deures dels alumnes, així com d’un resum de les conductes tipificades com sancionables. Tot i això relacionem un extracte del mencionat decret, de tal manera que els/les tutors/es puguin informar als seus atutorats/des.

Els drets i deures de l’alumnat es poden consultar al NOFC vigent.

Anuncis