Cursos específics per a l’Accés als cicles de Grau Superior

Per accedir al curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Poden accedir-hi les persones que posseeixen el títol de tècnic i que no posseeixen els requisits que permetin l’accés als cicles de grau superior.

Els cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau superior s’imparteixen en centres de formació professional autoritzats a impartir-los.