PFI (Programes Formació Inserció)

Què són els PFI, oferta i normativa